تلفن همراه حرفه ای ترامپ!

تلفن همراه حرفه ای بوئینگ که برای ترامپ تهیه شده است. این گوشی در صورتی که مورد حمله هکرها قرار بگیرد، فورا اطلاعات خود را نابود می کند. قرار است با تغییراتی در اختیار ترامپ قرار گیرد.

?تلفن همراه حرفه ای بوئینگ که برای ترامپ تهیه شده است. این گوشی در صورتی که مورد حمله هکرها قرار بگیرد، فورا اطلاعات خود را نابود می کند. قرار است با تغییراتی در اختیار ترامپ قرار گیرد.

 

***

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه