پاسخ ترامپ به جان مک کین و گراهام

ترامپ در پاسخ به جان مک کین و گراهام: به جای اینکه به دنبال اغاز جنگ جهانی سوم باشید، به مسئله داعش، مهاجرت غیرقانونی و امنیت مرزی بپردازید.

◀️ترامپ در پاسخ به جان مک کین و گراهام: به جای اینکه به دنبال اغاز جنگ جهانی سوم باشید، به مسئله داعش، مهاجرت غیرقانونی و امنیت مرزی بپردازید.

***

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه