وعده همکاری تنگاتنگ سنا با دولت «ترامپ» برای اعمال تحریم‌های اقتصادی جدید علیه ایران

سناتور باب کورکر: سنا آمادگی دارد تا بعد از آزمایش موشکی ایران در همکاری تنگاتنگ با دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا، تحریم‌های اقتصادی جدیدی علیه ایران اعمال کند.

?سناتور باب کورکر: سنا آمادگی دارد تا بعد از آزمایش موشکی ایران در همکاری تنگاتنگ با دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا تحریم‌های اقتصادی جدیدی علیه ایران اعمال کند.

 

***

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه