ترامپ در مصاحبه با فاکس‌نیوز: ایرانی‌ها به ما بی‌اعتنایی می‌کنند

ترامپ در مصاحبه با فاکس‌نیوز: ایرانی‌ها به ما بی‌اعتنایی می‌کنند.

?ترامپ در مصاحبه با فاکس‌نیوز: ایرانی‌ها به ما بی‌اعتنایی می‌کنند.

 

 

***

• پیوند مصاحبه مربوط به بخش ایران:

http://Ul.tabyincenter.ir/1y

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه