موسسه مطالعاتی جنگ: ایران ظرفیت نیروهای نظامی متعارف خود را به صدها مایل فراتر از مرزهایش توسعه داده است

موسسه مطالعاتی جنگ عنوان کرد: ایران ظرفیت نیروهای نظامی متعارف خود را به صدها مایل فراتر از مرزهایش توسعه داده است.

?موسسه مطالعاتی جنگ در گزارش هفته گذشته خود اعلام کرد که “برای نخستین بار در تاریخ، ایران قابلیت و ظرفیت نیروهای نظامی متعارف خود را به صدها مایل فراتر از مرزهای خود توسعه داده است. این قابلیت که تنها چند کشور جهان از آن برخوردار هستند، به طور اساسی موجب تغییر محاسبات راهبردی و توازن قدرت در غرب آسیا خواهد شد.”

***

• پیوند گزارش:

http://Ul.tabyincenter.ir/fi

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه