هاآرتص: ترامپ همان «کوروش بزرگ» است!

هاآرتص رژیم صهیونیستی مدعی شد: برای دست‌راستی‌های اسرائیل، ترامپ همان «کوروش بزرگ» است»!

?هاآرتص رژیم صهیونیستی: «برای دست راستی های اسرائیل، ترامپ همان “کوروش بزرگ” است»!

 

***

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه