مایکل لدین: مشکل آمریکا خود ایران است و نه توافق هسته‌ای ایران!

مایکل لدین کارشناس بنیاد دفاع از دموکراسی در رادیو فردا: مشکل آمریکا خود ایران است و نه توافق هسته‌ای ایران!

⚠️مایکل لدین کارشناس بنیاد دفاع از دموکراسی در رادیو فردا: مشکل آمریکا خود ایران است و نه توافق هسته‌ای ایران! آنچه اهمیت دارد آن است که ایران دیگر بزرگ‌ترین حامی تروریسم در جهان نباشد!

 

***

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه