نکته مهم خبر رویترز در مورد تحریم سپاه

رویترز در گزارش خود می نویسد: طرح دولت ترامپ برای تحریم سپاه پاسداران با هدف جلوگیری از ورود سرمایه گذار خارجی به ایران و بالا بردن ریسک سرماگذاری در ایران انجام می شود!

⚠️رویترز در گزارش خود می نویسد: طرح دولت ترامپ برای تحریم سپاه پاسداران با هدف جلوگیری از ورود سرمایه گذار خارجی به ایران و بالا بردن ریسک سرماگذاری در ایران انجام می شود!

***

• پیوند خبر:

http://Ul.tabyincenter.ir/Dq

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه