نکته ای دیگر از خبر رویترز در مورد تحریم سپاه

یک مقام ارشد دولت آمریکا که ادعا می کند در بازبینی سیاست جدید آمریکا در قبال ایران نقش داشته، گفت: ترامپ به جای اینکه برجام را پاره کند، ایران را به دلیل حمایت از حزب الله لبنان، ارتش مردمی یمن و نیروهای مردمی در عراق، شیعیان بحرین و حملات سایبری علیه عربستان و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس مورد مجازات قرار می دهد.

⚠️یک مقام ارشد دولت آمریکا که ادعا می کند در بازبینی سیاست جدید آمریکا در قبال ایران نقش داشته است به رویترز گفت: ترامپ به جای اینکه برجام را پاره کند، ایران را به دلیل حمایت از حزب الله لبنان، ارتش مردمی یمن و نیروهای مردمی در عراق، شیعیان بحرین و حملات سایبری علیه عربستان و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس مورد مجازات قرار می دهد.

* پینوشت: افزایش فشار برای حذف عناصر اقتدار ایران

***

• پیوند خبر:

http://Ul.tabyincenter.ir/Dq

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه