خدمات امنیتی محرمانه شرکت‌های صهیونیستی به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس

تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی اعلام کرد شرکت‌های این رژیم خدمات امنیتی و اقتصادی به تعدادی از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس ارائه می‌دهند و طرف دوم می‌داند این شرکت‌ها متعلق به رژیم صهیونیستی است.

✡تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی اعلام کرد شرکت‌های این رژیم خدمات امنیتی و اقتصادی به تعدادی از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس ارائه می‌دهند و طرف دوم می‌داند این شرکت‌ها متعلق به رژیم صهیونیستی است.

***

• منبع: فارس

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه