ترامپ بنا دارد قرارداد تسلیحاتی که اوباما آن را متوقف کرده بود، تقدیم دولت عربستان و بحرین کند!

ترامپ بنا دارد قرارداد تسلیحاتی که اوباما آن را متوقف کرده بود، تقدیم دولت عربستان و بحرین کند! موشک های هدایت شونده با دقت بالا به سعودی و اف-16 به بحرین داده می شود.

?ترامپ بنا دارد قرارداد تسلیحاتی که اوباما آن را متوقف کرده بود، تقدیم دولت عربستان و بحرین کند! موشک های هدایت شونده با دقت بالا به سعودی و اف-16 به بحرین داده می شود.

 

***

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه