ترامپ هم در منطقه غرب آسیا شکست می‌خورد!

ایندیپندنت در گزارشی هشداردهنده به ترامپ اخطار داد تا تاریخ را بهتر بخواند که سرنوشت تعدادی از روسای جمهوری آمریکا در نبردهای غرب آسیا چگونه بوده است و او باید مراقب باشد که مثل آنها شکست مفتضحانه‌ای نخورد.

?ایندیپندنت در گزارشی هشدار دهنده به ترامپ اخطار داد تا تاریخ را بهتر بخواند که سرنوشت تعدادی از روسای جمهوری آمریکا در نبردهای غرب آسیا چگونه بوده است و او باید مراقب باشد که مثل آنها شکست مفتضحانه ای نخورد

?همچنین نویسنده این مقاله اظهار داشت: “منطقه خاورمیانه بیش از هر منطقه دیگری، زمینه شعله ور شدن جنگ را دارد پس اگر اشتباهی صورت گیرد ممکن است در پی آن فاجعه ای رقم بخورد”

?او تاکید کرد: “بیشتر مشاورانِ 6 رهبر غربی که در خاورمیانه، مفتضحانه شکست خوردند؛ از مشاوران و معاونان ترامپ بهتر بودند؛ پس باید ترامپ با احتیاط برخورد کند تا به هفتمین رهبر شکست خورده غرب تبدیل نشود”

 

***

• پیوند گزارش:

http://Ul.tabyincenter.ir/HJ

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه