«تیتزیانا چاواردینی»، خبرنگار ایتالیایی: آمریکا ماسک خود را برداشته و اکنون بهتر است به توصیه‌های آیت‌الله خامنه‌ای گوش دهیم

خانم «تیتزیانا چاواردینی»، خبرنگار ایتالیایی: من با پاسخی که آیت‌الله خامنه‌ای به تحریکهای ترامپ داد، موافقم. آمریکا ماسک خود را برداشته و اکنون بهتر است به توصیه‌های آیت‌الله خامنه‌ای گوش دهیم.

?خانم «تیتزیانا چاواردینی» خبرنگار ایتالیایی گفت: من با پاسخی که آیت‌الله خامنه‌ای به تحریکهای ترامپ داد، موافقم. آمریکا ماسک خود را برداشته و اکنون بهتر است به توصیه‌های آیت‌الله خامنه‌ای گوش دهیم.

 

***

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه