مخالفت ناتو با ایده تبدیل شدن اروپا به قدرت هسته‌ای

"رز گوتمولر" معاون دبیر کل ناتو تبدیل شدن اروپا به قدرت هسته‌ای به عنوان واکنشی در برابر مواضع ترامپ را رد کرده و آن را عامل بحران‌ و بی‌ثباتی بیشتر دانست.

?”رز گوتمولر” معاون دبیر کل ناتو تبدیل شدن اروپا به قدرت هسته‌ای به عنوان واکنشی در برابر مواضع ترامپ را رد کرده و آن را عامل بحران‌ و بی ثباتی بیشتر دانست

?وی تصریح کرد که در سراسر دنیا رهبران باید به این مسئله فکر کنند که چه چیزی بهتر به کار پایداری، امنیت و دفاع آن ها می آید. توسعه سلاح های هسته‌ای جدید هیچ کمکی به تحقق این اهداف نمی کند بلکه به ناپایداری و بحران های بیشتر می انجامد

***

• پیوند خبر:

http://Ul.tabyincenter.ir/iC

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه