تاریخ انتشار :سه شنبه ۲۶ بهمن ۹۵.::. ساعت : ۱۱:۴۰ ق.ظ
print
فاقددیدگاه

هشدار گزارش سالانه کنفرانس امنیتی مونیخ درباره خطرات رشد پوپولیسم برای امنیت جهان

گزارش سالانه کنفرانس امنیتی مونیخ، درباره خطرات رشد پوپولیسم برای امنیت جهانی هشدار می دهد و خاطرنشان می کند محیط امنیتی بین المللی دچار بیشترین بی ثباتی از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون شده است.


تصویر گزیده‌های کانال تلگرامی اندیشکده

⚪️رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ می گوید: محیط امنیتی بین المللی امروز بی ثبات تر از هر زمان دیگری پس از جنگ جهانی دوم است بطوری که برخی از ستون های بنیادین غرب و نظم بین المللی لیبرال در حال تضعیف هستند. وی می افزاید: از این رو ممکن است در آستانه دوران ‘پسا غربی’ باشیم ؛ جهانی که در آن بازیگران غیرغربی به موازات یا حتی به ضرر چهارچوب های چند جانبه، به امور بین المللی شکل می دهند.

💎گزارش کنفرانس بطور خاص به افزایش لفاظی های پوپولیستی از مواضع قدرت (افراد در جایگاه قدرت) اشاره می کند و آن را نشانه ای از تغییر اساسی گفتمان لیبرال دموکراسی و اصول همراه آن می داند.

***

• پیوند گزارش:

http://Ul.tabyincenter.ir/pC

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

دیدگاه خود را به ما بگویید.

لطفا معادله را به روز کنید