باران گاز اشك‌آور در شهر بيت لحم

باران گاز اشك آور رژیم صهیونیستی در شهر بيت الحم در فلسطین اشغالی.

⛔️باران گاز اشك آور رژیم صهیونیستی در شهر بيت الحم در فلسطین اشغالی.

 

***

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه