اقرار ارتش آمریکا به استفاده از مهمات حاوی اورانیوم ضعیف‌شده در حمله به سوریه

یک سخنگوی ارتش آمریکا «جاش جاکوئز» تائید کرد که این کشور در حمله به سوریه از مهمات حاوی اورانیوم ضعیف‌شده استفاده کرده است.

?یک سخنگوی ارتش آمریکا «جاش جاکوئز» تائید کرد که این کشور در حمله به سوریه از مهمات حاوی اورانیوم ضعیف‌شده استفاده کرده است.

 

***

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه