جان بولتون؛ پیشنهادِ تد کروز برای تصدی پست مشاور امنیت ملی آمریکا

سناتور ضد ایرانی، تد کروز، به ترامپ پیشنهاد کرد جان بولتون، نومحافظه کار ضد ایرانی، به عنوان مشاور امنیت ملی دولت آمریکا انتخاب شود.

⁉️سناتور ضد ایرانی تد کروز به ترامپ پیشنهاد کرد جان بولتون “نومحافظه کار ضد ایرانی” به عنوان مشاور امنیت ملی دولت آمریکا انتخاب شود.

 

***

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه