مارکو روبیو، به دنبال تحریم هواپیماهای تجاری ایران است!

سناتور ضد ایرانی، مارکو روبیو، به دنبال تحریم هواپیماهای تجاری ایران در سنا است!

✈️سناتور ضد ایرانی مارکو روبیو در سنا به دنبال تحریم هواپیماهای تجاری ایران است! این طرح یک ماه قبل در مجلس نمایندگان هم مطرح شده است.

 

***

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه