دومین همایش زنان ایران و ژاپن؛ تلاشی برای انتقال الگوی ژاپن به ایران

دومین همایش زنان ایران و ژاپن با عنوان «زنان، آموزش و تقویت اجتماعی» هفته‌ی گذشته با حضور معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده و «آکی آبه» همسر نخست‌وزیر ژاپن برگزار شد.

↙️دومین همایش زنان ایران و ژاپن با عنوان «زنان، آموزش و تقویت اجتماعی» هفته‌ی گذشته با حضور معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده و «آکی آبه» همسر نخست‌وزیر ژاپن برگزار شد. اولین همایش زنان ایران و ژاپن نیز با عنوان «زنان، صلح و توسعه‌ی پایدار» اردیبهشت امسال در وزارت امور خارجه ایران برگزار شده بود.

↙️مولاوردی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در این همایش تبادل تجربه و اطلاعات میان ایران و ژاپن را کمکی به تقویت مؤثر زنان در توسعه دانسته که می‌تواند برای هر دو طرف سودمند باشد. وی همچنین اظهار داشته: «جهانی‌سازی فرصت‌هایی طلایی را برای همه‌ی جهان به وجود آورده و ظرفیت‌های تازه‌ای که به‌وسیله‌ی پیشرفت‌های تکنولوژیک و ارتباطی ایجادشده‌اند، زمینه‌های بیشتری را برای مشارکت زنان در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی فراهم آورده است.»

?تحلیل و ارزیابی:

1.با توجه به تفاوت‌های عمیق فرهنگی میان ایران و ژاپن و همچنین فرهنگ غیرتوحیدی حاکم بر این کشور، به نظر می رسد تلاش برای استفاده از تجربیات این کشور تعارضات جدی و عمیقی را در جامعه اسلامی و توحیدی ایران بوجود آورد

2.ژاپن به لحاظ وضعیت نه‌چندان مطلوب در حوزه زنان، خانواده و مسئله‌ی اشتغال زنان بچه دار و… مورد انتقادات بسیاری قرار دارد. انتقال الگو و تجربه‌ی ژاپن به ایران از این منظر نیز چندان سودبخش به نظر نمی‌رسد

3.ژاپن کشوری با جمعیت پیر است و انتقال و به کارگیری تجربیات این کشور ناقض سیاست های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود

4.جهانی‌سازی با توجه به مبانی غربی آن، نه تنها برای جامعه‌ی ایران – با مؤلفه‌های اسلامی – یک فرصت طلایی محسوب نمی‌شود، بلکه به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران، زمینه های تهاجم فرهنگی را نیز فراهم می کند. بعلاوه، نسخه‌های آن در مورد نقش اجتماعی زنان، با شرایط جامعه‌ی ایران و الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت همخوانی و تطابق ندارند

?#نتیجه: با توجه به تفاوت‌های فرهنگی ایران و ژاپن و الگوی توسعه‌ی غرب محور ژاپن، همچنین با توجه به حساسیت مسئله‌ی فرهنگ در جامعه‌ی توحیدی اسلامی، به نظر نمی‌رسد ژاپن کشور ایده آلی جهت انتقال تجربیات در حوزه‌ی خانواده و زنان باشد.

***

• کاری از تحلیلگر اندیشکده راهبردی تبیین

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه