سید حسن نصر الله: رژیم صهیونیستی را به خاک سیاه می‌نشانیم!

سید حسن نصر الله: در صورت حمله رژیم صهیونیستی هر هدفی در خاک فلسطین اشغالی، می تواند رژیم اسرائیل را به خاک سیاه بنشاند!

?سید حسن نصر الله: در صورت حمله رژیم صهیونیستی هر هدفی در خاک فلسطین اشغالی، می تواند رژیم اسرائیل را به خاک سیاه بنشاند.

 

***

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه