ادعای شکل دادن به یک نظم نوین جهانی از سوی چین

رئیس جمهوری چین: چین آماده شکل دادن و هدایت یک نظم نوین جهانی و همچنین حراست از امنیت دنیاست!

⁉️رئیس جمهوری چین در سخنانی (تحریک کننده) که مدرسه حزب حاکم منتشر کرده ‌گفت چین آماده شکل دادن و هدایت یک نظم نوین جهانی و همچنین حراست از امنیت دنیاست!

 

?نکته تبیینی: از زمانی که ترامپ قدرت را در آمریکا در اختیار گرفته رئیس جمهوری چین چندین بار بر مقوله جهانی شدن تاکید کرده و به باور بسیاری، این تلاشی در نقطه مقابل سیاست های دولت جدید آمریکا است

?در حالی که ترامپ بر بستن مرزهای آمریکا و بیرون کردن مهاجران خارجی متمرکز شده است، ‌چین می گوید سیاست تسهیل برای ورود خارجیان بخصوص نیروهای مستعد را اجرا می کند

?همزمان نباید فراموش کرد که به دستور ترامپ آمریکا از پیمان ترانس پاسفیک موسوم به «تی پی پی» که از مهمترین معاهده های تجاری دنیا بود خارج شد اما چین به دنبال ایجاد یک پیمان مشارکتی راهبردی اقتصادی جامع با حضور کشورهای مختلف دنیاست

***

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه