نو استراتژیست! های کاخ سفید، از برخورد تمدنی آمریکا و اسلام خبر میدهند!

این روزها که موج ضدیت با اسلام پررنگ‌تر شده و ترامپ رسماً از عبارت «اسلام رادیکال تروریست» استفاده می‌کند، سباستین گورکا به عنوان کسی که به‌دنبال تئوریزه کردن «وحشی‌گری داعش» به‌عنوان «بخشی از کلّیت اسلام» است، وارد کاخ سفید شده است. وی همراه با استیو بنون، استراتژیست ارشد ترامپ، در حال پیشگویی برخورد تمدنی اسلام و آمریکا است.

?روزنامه نیویورک تایمز در این زمینه اطلاعات مفیدی ارائه کرده که انتشار آن جهت شناخت بهتر تیم تصمیم ساز کاخ سفید بسیار ضروری است. نیویورک تایمز می نویسد: ‘استیفن کی.بنون’ و ‘استیفن میلر’ سرکمیسرهای کاخ سفید ‘‌دونالد ترامپ’ رئیس جمهوری آمریکا که مدعی هستند که ‌اسلام یک ‘ایدئولوژی دشمن’ است، پیشگویی می کنند که ما (آمریکا) در آینده شاهد برخورد تاریخی تمدن ها خواهیم بود و با این پیش زمینه فکری، حال ‌با توجه به تخصص گورکا،‌ به او در مقام معاون دستیار رئیس جمهوری، این قدرت را اعطا کرده اند تا آنچه را که فعلا در حد یک پیش بینی است، به یک استرات‍ژی ملی تأویل و تفسیر کند

?این روزنامه در ادامه آورده است: مشخصترین تفکر گورکا این است که هرگز قبول ندارد ستیزه جویی اسلامگرایانه ای که هم اکنون در سطح جهان شاهد آن هستیم، امکان دارد زاییده موج نارضایی عمومی جهانی از یک سری از ضعفها و نابسامانی های سیاسی حاکمیت ها، نظیر بی کفایتی حکومتها در اداره کشورها، ظلم و ستم و اختناق و سرکوب و همچنین فقر و جنگ باشد

?در این گزارش می خوانیم: گورکا نیز همانند ‘‌مایکل فلین’ مشاور برکنار شده امنیت ملی و ‘بنون’ ‌و ‘‌میلر’ معماران فرمان اجرایی ممنوعیت ورود شهروندان هفت کشور مسلمان به کشور، که دستوری بود که با یک پیش زمینه ذهنی بسیار غلط صادر شد، اصلا باور ندارد که دین اسلام فقط توجیه افراط گرایان خشونت طلب است

?نیویورک تایمز نوشت: اما میان تفکرات این تیم تصمیم سازان سیاسی دولت ترامپ با سیاست سازان سه دولت قبلی وجوه تمایز فراوانی موجود است. از نظر سه دولت قبلی، کلید حل تمامی این مشکلات ‘جنگیدن با تروریستها بوده است نه حمله به دین حنیف ابراهیمی’. گورکا در گزارشی که آن را مشترکا با همسرش تهیه کرده است، اشاره می کند ‘نکته کلیدی در شکست آمریکا در مبارزه با تروریسم این بوده است که ما از درک اهمیت موضوع ایدئولوژی غافل مانده ایم’

?نکته تبیینی: باید توجه داشت که هدف اصلی این تیم اسلام است و ضروری است به دنبال رمزگشایی تکنیک اتی آنها و نحوه مقابله با آن بود. نمی توان منتظر ماند و تماشا کرد که تیمی کوچک تصمیم به مبارزه جدی با اسلام بگیرد و به بهانه برخورد تمدنی، شاید مجددا لشکرکشی کند یا لشکری با سربازان دولت های مزدور منطقه ای فراهم کند و  با بر هم زدن نظم نسبی منطقه، غارتی دیگر رقم زند

***

• پیوند گزارش:

http://Ul.tabyincenter.ir/4r

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه