کشتن دو فرد هندی به ضرب گلوله، به خیال ایرانی بودن آنها!

کارگر یک کلوپ شبانه در ایالت کانزاس آمریکا که چهارشنبه هفته گذشته دو فرد هندی را به ضرب گلوله کشته بود، این اقدام را به خیال اینکه آنها ایرانی بودند انجام داد!

?کارگر یک کلوپ شبانه در ایالت کانزاس آمریکا که چهارشنبه هفته گذشته دو فرد هندی را به ضرب گلوله کشته بود، این اقدام را به خیال اینکه آنها ایرانی بودند انجام داد⁉️

 

***

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه