اکونومیست: ایران به دنبال بازسازی امپراطوری ساسانی خود!

اکونومیست: آمریکا نباید برجام را پاره کند. برجام بهتر از ایران نزدیک به بمب اتم است! اما اجرای برجام هم نباید دلیلی باشد تا آمریکا در حوزه های دیگر علیه ایران سختگیری نکند.

?اکونومیست در اتهامی جدید علیه ایران به دولت ترامپ توصیه هایی برای حفظ برجام و افزایش تحریم ها در دیگر حوزه ها کرد. اکونومیست نوشت: آمریکا نباید برجام را پاره کند. برجام بهتر از ایران نزدیک به بمب اتم است! اما اجرای برجام هم نباید دلیلی باشد تا آمریکا در حوزه های دیگر علیه ایران سخت گیری نکند. براستی پاسخ به آزمایش های موشکی و دیگر پیشروی ها نشان می دهد که دنیا به نقض های بحث هسته ای هم واکنش نشان خواهد داد. تا هنگامی که ایران به نحوی عمل کند که گویی به دنبال ایجاد امپراطوری ساسانی خود است، آقای ترامپ حق! دارد تحریم هایی هدفمند علیه افراد و کمپانی هایی که به رئیس امپراطور ساز خاورمیانه  کمک می کنند، اِعمال کند!

?نکته مهم این است که ادبیات رسانه های غربی از استفاده از عبارت “هلال شیعی” به سمت عبارت “امپراطوری ساسانی” تغییر کرده است و باید در پیگیری این خط رسانه ای جدید هوشیار بود.

***

• پیوند گزارش:

http://Ul.tabyincenter.ir/94

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه