تاریخ انتشار :سه شنبه ۱۰ اسفند ۹۵.::. ساعت : ۲:۵۱ ب.ظ
print
فاقددیدگاه

درخواست اعتراضی ۳ هزار نفر از ساکنان سرزمینهای اشغالی جهت برچیده شدن مخازن آمونیاک این رژیم

نزدیک به 3 هزار نفر در مقابل دادگاه مرکزی در شهر حیفا تظاهرات کردند تا مراتب اعتراض خود و درخواستشان را جهت برچیدن مخازن آمونیاک مطرح کنند.


تصویر گزیده‌های کانال تلگرامی اندیشکده

*️⃣نزدیک به ۳ هزار نفر در مقابل دادگاه مرکزی در شهر حیفا تظاهرات کردند تا مراتب اعتراض خود و درخواستشان را جهت برچیدن مخازن آمونیاک مطرح کنند.

 

***

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

دیدگاه خود را به ما بگویید.

لطفا معادله را به روز کنید