پیشنهاد امریکن تینکر: در کنار سازمان تروریستی منافقین با ایران مبارزه کنید!

امریکن تینکر- مجله محافظه کاری که دفتر مرکزی آن در کالیفرنیا است- مدعی شده با روی کار آمدن ترامپ فرصتی طلایی برای جامعه بین الملل بوجود آمده تا برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی در کنار سازمان تروریستی منافقین بایستند.

⛔️امریکن تینکر مجله محافظه کاری که دفتر مرکزی آن در کالیفرنیا است مدعی شده با روی کار آمدن ترامپ فرصتی طلایی برای جامعه بین الملل بوجود آمده تا برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی در کنار سازمان تروریستی منافقین بایستند!

⁉️هم چنین در این گزارش، قراردادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان های تروریستی از ملزومات مبارزه با ایران بر شمرده شده است!

?لازم به ذکر است که این مقاله را یکی از اعضای گروه تروریستی منافقین نوشته و به این مسئله در همین گزارش اشاره شده است.

***

• پیوند خبر:

http://Ul.tabyincenter.ir/HD

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه