آیا نوبت به 6 تریلیون دلار بعدی رسیده است؟

ترامپ: «ما از ناتو حمایت می کنیم، فاشیسم را نابود کردیم، کمونیسم را هم همین طور. از متحدین خود چه در ناتو، چه غرب آسیا و حوزه پاسیفیک انتظار داریم نقشی مهم و مستقیم در عملیات های راهبردی و نظامی ایفا کنند و سهم مالی خود را نیز بپردازند.»

◀️بخش مهم اظهارات امروز ترامپ: ما از ناتو حمایت می کنیم، فاشیسم را نابود کردیم، کمونیسم را هم همین طور. از متحدین خود چه در ناتو، چه غرب آسیا و حوزه پاسیفیک انتظار داریم نقشی مهم و مستقیم در عملیات های راهبردی و نظامی ایفا کنند و سهم مالی خود را نیز بپردازند.

?نکته تبیینی: مسئله مورد تأکید ترامپ اکنون “تروریسم اسلامی افراطی” است. بعد از فاشیسم و کمونیسم، وی در حال معرفی بهانه ای جدید برای مقابله است، البته این بار طبق ادعای ترامپ، دیگر متحدین هم باید هزینه کنند و اگر بوش و اوباما 6 تریلیون دلار را از بودجه دولت فدرال آمریکا در لشگر کشی های خود به جیب غول های مالی و نظامی ریختند، این بار بودجه دیگر متحدین هم به جیب همین غول ها خواهد رفت.

***

• پیوند اظهارات امروز ترامپ در کنگره:

http://Goo.gl/g2zVuQ

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه