یادداشت‌نویس جورزالم پست: روحانی بهترین رئیس جمهوری است که اسرائیل انتظار دارد در ایران بر قدرت باشد!

یادداشت‌نویس جورزالم پست اذعان کرد: روحانی بهترین رئیس جمهوری است که اسرائیل انتظار دارد در ایران بر قدرت باشد!

?جورزالم پست به نقل از میر جاودانفر از اساتید “Interdisciplinary Center” در هرتزلیا می نویسد: روحانی سرمایه گذاری غرب را می خواهد و  می داند که شعار مرگ بر اسرائیل کسب آن را سخت می کند! فکر نمی کنم روحانی اسرائیل را دوست داشته باشد، اما او می خواهد بر مسائل داخلی تمرکز داشته باشد تا درخواست برای محو اسرائیل یا نفی هولوکاست. اگر با روحانی بود، ایران مسئله اسرائیل را رها می کرد!

***

• پیوند خبر:

http://Goo.gl/hEDe8L

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه