نامزد ریاست جمهوری فرانسه: با حجاب اسلامی در فضاهای عمومی مخالفم!

«مارین لوپن»، رهبر حزب راست افراطی جبهه ملی و نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه: با حجاب اسلامی در فضاهای عمومی مخالفم!

?این اظهارنظر لوپن در پاسخ به سوال خبرنگار شبکه آمریکایی «سی.بی.اس» که پرسیده بود آیا زنان مسلمان باید مجوز پوشیدن حجاب در اماکن عمومی را داشته باشند، بیان شده است.

⁉️وی در مساحبه خود گفت: مخالف حجاب در فضاهای عمومی هستم. ما درفرانسه یک قانون داریم.این (حجاب) فرانسوی نیست. فرانسه محل پوشیدن بورکینی در سواحل نیست. فرانسه «بریژیت باردو» است!

***

• پیوند خبر:

http://Goo.gl/YxH6fD

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه