ادعای واهی ترامپ: ایران به القاعده کمک کرده است!

در بخشی از دستور اجرایی ترامپ علیه ایران آمده است: ایران از سال 1984 به عنوان دولت حامی تروریسم شناخته می شود و از گروه های مختلفی حمایت کرده است: حماس، حزب الله و گروه هایی در عراق.

⛔️در بخشی از دستور اجرایی ترامپ علیه ایران آمده است: ایران از سال 1984 به عنوان دولت حامی تروریسم شناخته می شود و از گروه های مختلفی حمایت کرده است: حماس، حزب الله و گروه هایی در عراق. ایران در حمایت از القاعده دخیل بوده است و به این گروه اجازه داده است که از ایران ثروت و نیروی خود را به سوریه و آسیای جنوبی منتقل کند. ایران با آمریکا در اقدامات ضد تروریستی همکاری نمی کند.

?این ادعا در حالی صورت می گیرد که ایران نقش اصلی مبارزه با تروریسم در منطقه را بر عهده دارد و بارها و بارها مشخص شده است که آمریکایی ها نه تنها به دنبال دفع شر تروریسم در منطقه نیستند، بلکه هر جا بتوانند برای تقویت آنها کمک نظامی، مالی و حقوقی فراهم می کنند. حمایت عربستان سعودی هم از گروه های وابسته به القاعده در سوریه به طور رسمی اعلام می شود و آنها را مبارزان میانه رو می نامند. هم چنین عربستان در کنار آمریکا دائما از رویکرد مسلحانه این گروه های تروریستی حمایت کرده اند.

***

• پیوند متن کامل دستور اجرایی ترامپ:

http://Goo.gl/vxX1Ce

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه