هافنگتون پست: دیدار ترامپ و سفیر روسیه برخلاف تکذیب‌های مکرر صورت گرفته است

هافنگتون پست: دیدار ترامپ و سفیر روسیه برخلاف تکذیب های مکرر صورت گرفته است.

?هافنگتون پست: دیدار ترامپ و سفیر روسیه برخلاف تکذیب های مکرر صورت گرفته است.

 

***

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه