آمار 10کشوری که در سرتاسر دنیا، مردمشان بیشترین پول را به سمت کشورشان روانه می‌کنند

هند در صدر کشورهایی است که مردم آن در سرتاسر دنیا، بیشترین پول را به سمت کشورشان روانه می‌کنند.

?هند در صدر کشورهایی که مردم آن در سرتاسر دنیا پول به سمت هند روانه می کنند.

 

***

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه