سخنگوی کاخ سفید: ترامپ به وزیر دفاع برای تهیه طرح شکست داعش اختیار تام داده است

شان اسپایسر، سخنگوی کاخ سفید: رئیس جمهور آمریکا به جیمز متیس وزیر دفاع این کشور جهت تهیه طرح شکست داعش و استفاده از نیروها در سوریه اختیار تام داده است.

?شان اسپایسر سخنگوی کاخ سفید گفت رئیس جمهور آمریکا به جیمز متیس وزیر دفاع این کشور جهت تهیه طرح شکست داعش و استفاده از نیروها در سوریه اختیار تام داده است.

***

• پیوند اظهارات:

http://Goo.gl/lR3a1h

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه