«روایت روسی» از آزمایش موشکی؛ مکمل تفسیر عملی ایران از برجام

آزمایش موشکی ایران واکنش‌های متعدد بین‌المللی را در پی داشته است و کشورها و نهادهای مختلف بین‌المللی «روایت» مختص به خود را ارائه می‌دهند.

?روایت اروپایی-آمریکایی: آمریکا آزمایش‌های موشکی ایران را مطلقاً غیرقابل‌قبول و آن را نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت و به‌نوعی برجام می‌داند

?روایت چینی-روسی: روسیه آزمایش‌های موشکی ایران را نه نقض قطعنامه شورای امنیت و نه نقض برجام می‌داند

?تحلیل و ارزیابی

1️⃣ بعد از انعقاد هر توافق بین‌المللی، در مرحله اجرا، «تفاسیر» اطراف توافق از ابعاد اجرایی آن اهمیت پیدا می‌کند. اقدامات متعهدین به توافق از طرفی نشان‌دهنده نوع نگاه آن‌ها به دایره شمول مقررات توافق و از طرفی دیگر ایجادکننده‌ی رویه‌ای که می‌تواند مورد استناد قرار گیرد است. تفاسیر به‌ویژه در مورد ابعادی از توافق که مبهم باشند اهمیت به سزایی دارند

2️⃣ «روایت» و نگاهی که یک کشور یا مجموعه‌ای از کشورها به تعهدات مندرج در یک توافق بین‌المللی دارند مهم‌ترین ابزار برای ارائه تفسیر محسوب می‌شود که می‌تواند به‌صورت موضع‌گیری و یا اقدام عملی صورت گیرد. #جنگ_روایت_ها عنوانی است که برای تعارض تفاسیر کشورها بکار می رود

3️⃣ جمهوری اسلامی ایران بعد از انعقاد برجام با ادامه آزمایش‌های موشکی خود –چنان‌که در طول مذاکرات نیز به‌صراحت گفته بود- نشان داد برنامه‌ریزی‌هایی که برای ارتقاء توانمندی‌های دفاعی خود انجام داده را به‌هیچ‌وجه مشمول مقررات برجام یا قطعنامه شورای امنیت نمی‌داند که خود یک تفسیر عملی از برجام محسوب می‌شود

4️⃣ با توجه به اظهارنظرهای صورت گرفته «روایت» روسی از آزمایش‌های موشکی ایران که آن‌ها را نه نقض قطعنامه شورای امنیت و نه نقض برجام می‌دانند، نزدیک‌ترین روایت به ایران است که بایستی برای تقویت دیدگاه و موضع ایران در عرصه‌ی بین‌المللی و با استفاده از ابزار دیپلماسی مورداستفاده و بهره‌برداری قرار گیرد

***

• کاری از تحلیلگر اندیشکده راهبردی تبیین

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه