کنار گذاشته شدن پهپاد شکارچی بعد از 15 سال

ارتش آمریکا بعد از 15 سال، پهپاد شکارچی را کنار می گذارد.

?ارتش آمریکا بعد از 15 سال پهپاد شکارچی را کنار می گذارد.

 

***

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه