آیا حسن روحانی اولین رئیس جمهور تک‌دوره‌ای ایران خواهد بود؟!

نشنال: آیا حسن روحانی اولین رئیس جمهور تک‌دوره‌ای ایران خواهد بود؟

?نشنال: آیا حسن روحانی اولین رئیس جمهور تک دوره ای ایران خواهد بود؟

 

***

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه