گلوبالیست: استیو بنون به دنبال جنگ در غرب آسیا است!

گلوبالیست: استیو بنون (استراتژیست ترامپ) به دنبال جنگ در غرب آسیا است!

‼️گلوبالیست: استیو بنون (استراتژیست ترامپ) به دنبال جنگ در غرب آسیا است! سیاست مهاجرتی به عنوان ابزار سیاست خارجی استفاده شد/بنون به هدفش نمی رسد.

 

***

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه