«مارین لوپن» پس از ورود به مسکو خواستار پایان دادن به تحریمها علیه روسیه شد

«مارین لوپن»، نامزد ریاست‌جمهوری انتخابات آتی فرانسه، بعد از ورود به مسکو خواستار پایان دادن به تحریمها علیه روسیه شد.

?«مارین لوپن» نامزد ریاست‌جمهوری انتخابات آتی فرانسه بعد از ورود به مسکو خواستار پایان دادن به تحریم ها علیه روسیه شد.

 

***

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه