هزینه اعضای ناتو در سال 2016

طبق نمودار مذکور، پرداختی آمریکا به تنهایی، از مجموع پرداختی تمامی اعضای دیگر بیشتر است!

?هزینه اعضای ناتو در سال 2016/ آمریکا و بریتانیا بیشترین هزینه را برای ناتو پرداخت می کنند/ طبق نمودار مذکور، پرداختی آمریکا به تنهایی، از مجموع پرداختی تمامی اعضای دیگر بیشتر است!

 

***

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه