الوطن: محمد بن نایف، ژنرال مبارزه با تروریسم است!

روزنامه الوطن، محمد بن نایف، نفر دوم عربستان را به عنوان ژنرال مبارزه با تروریسم خطاب کرد! این در حالی که عربستان از حامیان اصلی تروریسم در دنیا است.

⚠️روزنامه الوطن، محمد بن نایف، نفر دوم عربستان را به عنوان ژنرال مبارزه با تروریسم خطاب کرد! این در حالی که عربستان از حامیان اصلی تروریسم در دنیا است.

 

***

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه