بررسی جلسه استماع کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا/ قسمت سوم

  1- خلاصه مدیریتی گزارش دکتر اندرو اگزوم، افسر سابق ارتش آمریکا، دستیار وزیر دفاع این کشور در حوزه غرب آسیا و کارشناس مرکز CNAS در برابر کمیته‌ی امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا تا حدودی از هسته‌ی فکری جمهوری خواهان فاصله دارد. در این گزارش به مسائلی مانند نقش جانبی وزارت دفاع در حضور برنامه … ادامه خواندن بررسی جلسه استماع کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا/ قسمت سوم