اظهارات ژنرال JOHN E. HYTEN مسئول فرماندهی راهبردی آمریکا در برابر کمیته نیروهای مسلح سنا

آنچه در ادامه می آید، بخشی از اظهارات ژنرال JOHN E. HYTEN مسئول فرماندهی راهبردی آمریکا در برابر کمیته نیروهای مسلح سنای این کشور است.

?ایران به توسعه موشک های بالستیک خود و توانمندی هایی سایبری و فضایی ادامه می دهد. باید برای جلوگیری از توسعه تهدیدهای جدید در منطقه تمرکز کنیم. در حالی که ایران به تعهدات برجامی خود پایبند است، باید نسبت به هر گونه نیت ایرانی ها که نشان از دستیابی به سلاح هسته ای باشد، مقابله کنیم. در پاسخ به پیشرفت تکنولوژی موشکی ایران باید تلاش هایمان را برای توسعه توانمندی ها و نیروی پدافندی موشکی ادامه دهیم تا متحدین خود را از بابت تعهدات دفاع مشترکمان مطمئن و از تجاوز بیشتر بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای جلوگیری کنیم.

***

• پیوند اظهارات:

http://Goo.gl/GKEaeV

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه