عملیات سایبری علیه شبکه برق رسانی آمریکا

اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا، در سی و یکمین گزارش از سری گزارش های طرح ریزی جهت رویدادهای احتمالی، به حمله سایبری احتمالی به شبکه برقرسانی ایالات متحده پرداخته است.

?گزارش شورای روابط خارجی انواع حملات احتمالی سایبری به شبکه برق رسانی آمریکا را به سه دسته تقسیم بندی می کند:

1️⃣عملیات بی اعتبار سازی: با توجه به اهمیت و جایگاه برق در زندگی روزانه مردم، دشمن می تواند خدمات شبکه را در زمان های حساس سیاسی مختل کند و حمایت عمومی از دولت را کاهش دهد

2️⃣عملیات انحرافی: ممکن است دولتی در نظر داشته باشد که اقدام نظامی یا دیپلماتیک پیش دستانه ای انجام دهد و می داند که این اقدام با مخالفت دولت آمریکا مواجه می شود. این دولت ممکن است عملیات سایبری علیه شبکه برق رسانی آمریکا انجام دهد تا تمرکز دولت آمریکا را مختل کند یا از این حمله برای خریدن فرصت استفاده کند

3️⃣عملیات تلافی جویانه: در پاسخ به اقدامات آمریکا که ممکن است توسط دولت های دیگر به عنوان تهدید شناخته شود، (مانند اِعمال تحریم های اقتصادی و گونه های مختلف جنگ سیاسی) حمله سایبری به شبکه برق رسانی برای تنبیه ایالات متحده یا ترساندن آن برای جلوگیری از اقدامات بعدی صورت می گیرد

***

• پیوند گزارش:

http://Goo.gl/1SxU9A

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه