توصیه اندیشکده کاتو به دولت و کنگره آمریکا

هم کنگره و هم دولت آمریکا باید به این درک برسند که آینده برجام بستگی به عملکرد خودشان دارد. آمریکا می تواند برجام را حفظ و تضمین نماید که به تعهدات خود عمل و تحریم ها را رفع کند.

?هم کنگره و هم دولت آمریکا باید به این درک برسند که آینده برجام بستگی به عملکرد خودشان دارد. آمریکا می تواند برجام را حفظ و تضمین نماید که به تعهدات خود عمل و تحریم ها را رفع کند. یا می تواند با دمیدن بر شیپور تهدید از سوی ایران و ایجاد تنش در مسائل جانبی، برجام را از بین ببرد. انتخاب اول یعنی حفظ برجام می تواند مانع گسترش سلاح هسته ای در غرب آسیا شود. انتخاب دوم یعنی عدم انجام تعهدات از سوی آمریکا، منجر به افزایش خصومت خواهد شد.

?پیوند گزارش:
Goo.gl/5xNFX7

***

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه