مرکز تحقیقات ژئوپولیتیک و استراتژیک استراتفور:مرکز تحقیقات ژئوپولیتیک و استراتژیک استراتفور:

روحانی هم دوباره پیروز شود، محمد جواد ظریف برکنار می شود

مرکز تحقیقات ژئوپولیتیک و استراتژیک استراتفور در گزارش خود چنین نتیجه‌گیری کرده که فارغ از آن که چه کسی پیروز شود، ایران احتمالا در روابط خود با غرب، رویکردی محتاطانه تر در پیش خواهد گرفت.

❇️مرکز تحقیقات ژئوپولیتیک و استراتژیک استراتفور در گزارشی تحلیلی، ورود آقای رئیسی را «تهدیدی جدی علیه روحانی» می داند. این مرکز یک انتخابات «رقابتی» را پیش بینی می کند، اما در عین حال در گزارش خود چنین نتیجه‌گیری کرده که فارغ از آن که چه کسی پیروز شود، ایران احتمالا در روابط خود با غرب، رویکردی محتاطانه تر در پیش خواهد گرفت.»

?این مرکز در انتهای تحلیل خود نوشت: حتی اگر حسن روحانی پیروز مجدد انتخابات ریاست جمهوری باشد، با توجه به این که ایران خود را با واقعیات جدید غرب آسیا تطبیق می دهد، وزرای لیبرال‌تر حسن روحانی، مانند جواد ظریف وزیر خارجه، احتمالا با چهره‌هایی میانه‌روتر یا حتی محافظه‌کار جایگزین خواهند شد.

متن گزارش:

http://Goo.gl/zu672h

***

• کاری از تحلیلگر اندیشکده راهبردی تبیین

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه