اظهارنظر عجیب وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در خصوص ترورِ حسن روحانى!

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی: متعجب نخواهم شد اگر ⁧حسن روحانى ⁩در یک ماه آینده در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری ترور شود!

⚠️نیوزویک به نقل از وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نوشت: متعجب نخواهم شد اگر ⁧حسن روحانى ⁩در یک ماه آینده در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری ترور شود!

 

***

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه