الجزیره: انتخابات ایران، رفراندوم برجام هسته‌ای!

الجزیره: انتخابات ایران، رفراندوم برجام هسته‌ای است.

❇️الجزیره: انتخابات ایران، رفراندوم برجام هسته ای/حسن روحانی به دنبال پیروزی در دور دوم ریاست جمهوری

 

***

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه