مجله ویک: آیا ترامپ با حمله به سوریه، پوتین را به دشمن خود تبدیل کرده است؟

مجله ویک، بر روی جلد این شماره خود نوشت: آیا ترامپ با حمله به سوریه، پوتین را به دشمن خود تبدیل کرده است؟

?روی جلد مجله ویک: آیا ترامپ با حمله به سوریه، پوتین را به دشمن خود تبدیل کرده است

 

***

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه