مشاور امنیت ملی ترامپ: اعزام نیروی زمینی آمریکا به سوریه بعید است

مک مستر، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ: با توجه به این که نیروهای معارض سوری در‌ آستانه حمله به شهر رقه برای آزادسازی این شهر از دست داعش هستند، در چنین شرایطی اعزام نیروی زمینی آمریکا به سوریه بعید به نظر می آید.

?وی گفت: باید این گونه ببینیم که‌ آیا اکنون نیاز به اعزام نیروهای جدید به سوریه وجود دارد یا نه؟ که به نظر من پاسخ منفی است. مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ در ادامه اضافه کرد که آمریکا از متحدانش در سوریه حمایت خواهد کرد. مک مستر همچنین تاکید کرد که آمریکا سلاح بیشتری برای نیروهای دمکراتیک کرد سوریه برای حمله به رقه ارسال خواهد کرد

***

• پیوند خبر:

https://goo.gl/3XOMY5

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه